•  26/07/2022 13:15

Kini pada masa periode MPLS pihak sekolah wajib memberikan Pengenalan Profil Pelajar Pancasila yang diuraikan oleh kemendikbud yang mana Profil Pelajar Pancasila juga berkaitan dengan sekolah penggerak, dan profil pelajar pancasila itu menjadi salah satu salah satu ciri keberhasilan sekolah penggerak. Lebih lanjutnya mari kita simak artikel berikut!

Read More